De overheid

Bedrijven hebben arbeiders nodig om goederen en diensten te kunnen produceren. Particulieren hebben een job nodig om een inkomen te kunnen verdienen. Bedrijven en particulieren ontmoeten elkaar op de arbeidsmarkt.

Via een urban trail leer je meer over de organisatie van de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid: hoe gebeurt het sociaal overleg, wat is de rol van de vakbonden, wat zijn knelpuntberoepen en welke rol speelt de overheid bij de sociale zekerheid.

Migratie, vergrijzing, pensioenen en inkomensongelijkheid hebben een effect op de arbeidsmarkt en op het systeem van sociale zekerheid. Dit bestudeer je in de uitbreiding.